بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه

 

عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست  بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی و میزان پاکی وخلوص هوای استنشاق شده اطلاعاتی ارائه می دهدو در بازوی آوران بسیاری از رفلکس ها نقش دارد.

محافظت

تحریک مکانیکی حنجره موجب بسته شدن ناگهانی آن و قطع تنفس می شود.همچنین ممکن است در پاسخ به گروهی از عوامل شیمیایی نظیر

Related posts