بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#علایم مطرح کننده اختلال نورولوژیک در چهارگوش 1-5 فهرست

  علایم مطرح کننده اختلال نورولوژیک در چهارگوش 1-5 فهرست شده اند. زمانی به نیازهای بیمار کاملا پاسخ داده می شودکه یک همکاری نزدیک بین اتولارنگولوژیست (که در مشاهده حلق و حنجره بسیار ماهر است) و یک نورولوژیست (که از فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک مطلع است) وجود داشته باشد. در این فصل، جنبه های برجسته ای از بیماری های نورولوژیکی که بر عملکرد اثر می گذارند را مرور می کنیم، رویکرد به شرح حال و معاینه فیزیکی این بیماران را شرح می دهیم و درباره میزان فایده تست های کمکی بحث می…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#نورولوژیست ها که هنر آن ها ارزیابی عملکردی است عموما ارزیابی

  نورولوژیست ها که هنر آن ها ارزیابی عملکردی است عموما ارزیابی هایشان را به ساختارهایی که در دسترس تر هستند (نظیر اندام ها) محدود می کنند. اگر آناتومی نرمال بود و در معاینه معمول نورولوژیک، اختلال عصبی عملکردی مشاهده نشد، به طور غلط تصور می شود بیماری که واقعا یک اختلال نورولوژیک دارد، دچار یک مشکل عملکردی یا روانپزشکی شده است. بنابراین ممکن است تشخیص یک بیماری عصبی ژنرالیزه نظیر میاستنی گراو یا آمیوتروفیک لترال اسکلروز(ALS) تا زمانی که روند بیماری گسترده و واضح شود به تاخیر افتد. در…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#مجرای هوایی- گوارشی فوقانی مقاصد مختلفی شامل نفس کشیدن،

  مجرای هوایی- گوارشی فوقانی مقاصد مختلفی شامل نفس کشیدن، خوردن و ارتباط برقرار کردن را به انجام می رساند. این فعالیت ها به برخی عملکردهای ارتوگونال نیاز دارند. به عنوان مثال هنگام تنفس، فارنکس باید باز باقی بماند اما هنگام بلع باید با قدرت منقبض شود. به علاوه، ساختار آناتومیک مجرای هوایی – گوارشی فوقانی نیز پرمخاطره است، چرا که غذای خورده شده و هوای استنشاق شده باید از یک فضا عبور کنند. هماهنگی دقیق فعالیت موتور و پاسخ مناسب به فیدبک حسی برای حصول عملکرد نرمال ضروری هستند.…

Read More

fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#مربوط به بیمار، ارزیابی استدراکی و معیارها است. تک تک اندازه

  مربوط به بیمار، ارزیابی استدراکی و معیارها است. تک تک اندازه گیری ها تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار دارند که لازم است قبل از تفسیر، به وسیله کلینیسین یا پژوهشگر مورد توجه قرار گیرند.هریک از سنجش ها در واقع قطعه ای از یک پازل را کامل می کنند و نمی توان هیچ کدام از آن ها را به تنهایی معیار کاملی که به تمام سوالات پاسخ دهد در نظر گرفت. باید مجموعه ای از معیارها را انتخاب کرد که مشخص کننده نگرانی های ویژه بیمار باشند یا به موازات…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#خارج قسمت باز( نسبت زمان بازشده به پریود موج). جریان فیلتر شده

  خارج قسمت باز( نسبت زمان بازشده به پریود موج). جریان فیلتر شده معکوس در واقع فوائدارزیابی انفرادی سیکل های گلوتال را نشان می دهد. معایب اصلی آن عبارتند از این که فقط می توان آن را برای صداهای کشیده اندازه گرفت و نیز این که اعتبار سنجش به تنظیم صحیح فیلتر بستگی دارد، کاری که به لحاظ تکنیکی چالش برانگیز است. خلاصه سنجش وارزیابی صدا باید از چند بعد انجام شود و این نشان دهنده پیچیدگی مقوله صدا و ارتباطات است. آنالیز صدا شامل مقیاس های

Read More