بازی با صدا و فعالیت های اولیه تولید گفتار|گفتار توان گستر 09121623463

بازی با صدا و فعالیت های اولیه تولید گفتار|گفتار توان گستر 09121623463

 

بازی با صدا یک نتیجه ی طبیعی از اغلب فعالیت های حرکتی دهان در نوزادان میباشد.
زمانی که نوزاد از طریق ماساژ و سایر تحریکات دهانی از ساختار های دهانی خود آگاه شد،
صداسازی بیشتری از خود نشان میدهد و این صداسازی ها را بیشتر تکرار میکند.
صداسازی های نوزاد در جلسه درمانی تقویت میشود و در یک بافت محاوره ای تقلید،
تشویق و تحسین صدای کودک انجام می شود. پاسخ به این صداسازی ها یک تقویت بسیار مطلوب میباشد.
علاوه بر این فرایند نوبت گیری روزانه در حین تولید صدا برای درک ماهیت نوبت گیری در مکالمه بسیار حائز اهمیت است

والدین کوکان نارس باید در رابطه با رشد گفتار و زبان کودک در گوش به زنگ باشند و با مراجعه به آسیب شناس گفتار و زبان ، ارزیابی و مداخله زود هنگام را دریافت نمایند و از رخداد مشکلات جدی تر در آینده جلوگیری کنند.

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts